هوالمصور

فراخوان طراحي تنديس و پوستر

نهمين دورة جشنواره کتاب برترکودک و نوجوان

 

 

مقدمه 

به ياري خداوند متعال، انجمن فرهنگي ناشران کتاب کودک و نوجوان با حمايت معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و شركت پنتر در حالي نهمين دورة جشنواره انتخاب کتاب برتر را برگزار ميکند که همچون گذشته به ابعاد مختلف توليد کتاب (متن، گرافيک، تصويرگري و کتابسازي) توجه ويژه دارد در اين دوره از جشنواره به پشتوانه هنرمندان عرصه هنرهاي تجسمي، طراحي پوستر و تنديس خود را به رقابت ميگذارد.

شوراي سياستگذاري: كارگروه كتاب برتر

 دبير هيئت داوران: كاظم طلايي   داوران: پريسا خضابي، مسعود نجابتي، پژمان رحيميزاده، کيانوش غريبپور

مشخصات تنديس: 

 هنرمندان ميتوانند با توجه به موضوع جشنواره، علاوه بر زيبايي و ماندگاري در حوزة متن، گرافيک، تصويرگري و کتابسازي که در عرصههاي متفاوت توليد و نشرکتاب در ارتباط با مخاطب (کودک و نوجوان ) ميباشد طرحهاي خود را ارسال نمايند.

مشخصات پوستر:

 تداعيکننده کتاب  محوريت کودک و نوجوان براي کارشناسان نشر  شاد، پويا و زيبا

جوايز:

 به آثار راه يافته به مرحله دوم، 2 ميليون ريال پرداخت ميشود (حداكثر تا 20 اثر)  به سه پوستر برگزيده علاوه بر لوح تقدير به ترتيب 40ميليون، 20ميليون و 10ميليون ريال از بين آثار راه يافته به مرحلة دوم پرداخت ميشود.  به تنديس برگزيده علاوه برمبلغ 40 ميليون ريال، لوح تقدير تقديم ميگردد. هنرمند برگزيده تنديس براي سفارش ساخت در اولويت قرار دارد.

تقويم اجرايي:

 شروع ثبت نام و ارسال آثار از 96/6/1 توسط سايت انجمن فرهنگي ناشران كتاب كودك و نوجوان www.cacbp.ir  آخرين مهلت ارسال آثار در هر رشته

از طريق سايت انجمن و يا به نشاني دفتر انجمن 96/7/15  اعلام اسامي راه يافتگان به مرحله دوم 96/7/20  اجراي نهايي و دريافت آثار راه يافته به مرحله نهايي 96/8/6  اعلام نتايج نهايي مرحله پاياني 96/8/8

مقررات عمومي فراخوان:

 شرکت براي همه آزاد است.  شرکتکنندگان ميتوانند در هر دو رشته شرکت کنند.  مرحله اول در هر دو بخش ارائه اتود (نزديک به اجرا) ميباشد.  پس از راه يابي به مرحله دوم اجراي نهايي صورت ميپذيرد.  ابعاد پوستر 50×70 سانتيمتر  در طراحي اوليه تنديس طرح سه بعدي مدنظر بوده که در مرحله بعد با ارائه ماکت، ضمن بررسي، طرح برگزيده انتخاب خواهد شد.  لازم است هنرمندان به همراه هر طرح پيشنهادي، توضيحات مفهومي طرح ، نحوه اجرا، مواد و برآورد هزينه پيشنهادي براي ساخت و اجراي تنديس را ارسال نمايند.  طرحهاي ارسالي نبايد قبلاً در جايي اجرا شده باشند درغير اينصورت عواقب ناشي از آن به عهده هنرمند ميباشد.  هر هنرمند ميتواند حداکثر پنج طرح در هر بخش ارايه نمايد.  حجم فايل ارسالي حداقل 2 و حداکثر 4 مگابايت با پسوند JPG باشد.  طرحها پس از انتخاب بايد با کيفيت مناسب چاپ تهيه و ارائه شود.   تکميل فرم و ارسال آثار به منزله قبول شرايط و مقررات فراخوان است.  حق استفاده از آثار برگزيده به هر شکل متعلق به انجمن فرهنگي ناشران کتاب کودک و نوجوان خواهد بود.

مکان برگزاري: سالن اجتماعات انجمن فرهنگي ناشران کتاب کودک و نوجوان  يامكان ديگري كه  متعاقباً اعلام ميشود.

آدرس و شماره تماس دبيرخانه دائمي فراخوان: تهران بلوار كريمخان، ابتداي حافظ جنوبي، كوچه هورچهر، شماره 13واحد 1 و 2 تلفن: 88918836

پست الکترونيکي انجمن: info@cacbp.ir

 

ثبت نام در بخش طراحی پوستر و طراحی تندیس جشنواره كتاب برتر