نحوه ثبت نام در سایت


مراحل عضویت در انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان:

1) ارسال درخواست کتبی با مهر و امضای مدیر مسئول در سربرگ انتشارات

2) تکمیل فرم‌ شماره 1 و2 عضوگیری از قسمت دانلودهای سایت و ارسال آن به دفتر انجمن