امروز دوشنبه 13 آذر 1402
Monday, 04 December 2023
img1
بازديد خانم دوبري مدير بخش خاورميانه ايي نمايشگاه فرانكفورت:از بخش کودک و نوجوان غرفه ایران
img2
ديدار رياست نمايشگاه كتاب فرانكفورت:از بخش كودك و نوجوان غرفه ايران
img3
جلسه:ديدار با معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
در باره ما تماس با ما دریافت ها تصویرها ثبت نام ناشران عضوانجمن صفحه اصلی

1401/10/18

برگزاري جلسات عملي كارگاه تخصصي متون كودكانه
جلسه هفتم

مدرس: آقاي شهرام رجب زاده

استاد مدعو: جناب آقاي حجواني

عنوان درس: چگونگي ويرايش متن هاي 2 رگه

زمان: 1401/10/13

ساعت 15 تا 16:45